_
Estranya Fauna
Ullbord
2010

_
El flamingofan, la ratamba, l'hipocargol i l'esqurenill.
__